effect an arrest

  1. Verb bir tutuklamada bulunmak
  2. Verb bir tutuklama yapmak
  3. Verb tutuklamada bulunmak