electricity supply

  1. elektrik ikmali
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendİrme üretimi ve dağıtımı (NACE kodu: D) Noun, Trades-Professions
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı (NACE kodu: 35) Noun, Trades-Professions
birinin elektriğini kesmek Verb
birinin elektriği kesmek Verb
bir şehre elektrik vermek Verb