electrify an audience

  1. Verb bir dinleyici kitlesini büyülemek