embark upon something

  1. Verb birşeye başlamak
  2. Verb birşeyi yapmaya koyulmak
  3. Verb birşeye girişmek
  4. Verb uğraşmaya başlamak
  5. Verb cebelleşmeye başlamak