emigration

  1. Noun hicret
  2. Noun göç, hicret, göçme, göç/muhaceret/hicret etme.
    In recent years there has been much emigration from Europe to Canada.
  3. Noun (toplu olarak) göçmenler.
    The emigration settled in large cities.
göçmen bürosu Noun
sığınmacı hücumu
tehcir Noun, Politics-Intl. Relations
zorunlu göç Noun, Politics-Intl. Relations
toplu göç
toplu halde göç
göçme oranı
göç akımı
göçmen bürosu Noun
mülteci bürosu Noun
göç acentesi
mülteci acentesi
göçmen bürosu görevlisi
göç sorunu
sermayenin dış ülkelere gitmesi Noun
göçmen bürosu Noun
göçmen bürosu komiseri