emirname

  1. Noun, Law ordinance
  2. mandate

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Yüksek bir makamdan verilen yazılı emir, ... ihtivâ eden yazı, buyrultu