emphasize the importance of careful driving

  1. Verb dikkatli araba kullanmanın önemini vurgulamak