end point

  1. Noun dönüm noktası: oylumsal çözümlemede ayarlı derişimdeki tepkenle, belirlenmek istenenin eşdeğer olduğu
    ve kullanılan belirtecin renk değiştirdiği eşdeğerlik noktası.