equality between creditors

  1. Noun aynı hakka sahip alacaklılar
  2. alacaklılar arasında eşitlik