equality between creditors

  1. İsim aynı hakka sahip alacaklılar
  2. alacaklılar arasında eşitlik