equality principle

  1. Noun, Law eşitlik ilkesi
silahların eşitliği ilkesi Noun, Law