escrow agreement

  1. belli bir olayın yer alması ya da bir şartın yerine getirilmesine kadar muhafaza edilmek ve olayın yer
    alması ya da şartın yerine getirilmesi üzerine
  2. vesika veya senet