established practice

  1. geçerli uygulama
  2. yerleşik usul
  3. teamül
mesleki teamüller Noun