estimate

 1. (fiyat, bedel, değer, kıymet vb.) tahmin/takdir etmek, değer/paha biçmek, hesaplamak, kestirmek.
  I
  estimate her age at 32. It's impossible to estimate his abilities yet. I asked 3 building firms to estimate for the repairs of the roof.
  estimateed value: tahmin edilen değer/kıymet, muhammen bedel.
 2. fikir edinmek, hüküm vermek/çıkarmak.
  While an author is yet living we estimate his powers by his worst performance.
 3. tahmin, takdir, rey, fikir.
  According to some estimates the productivity has increased by 25 percent in the last year.
 4. bedel tahmini, fiyat teklifi.
  We got 3 estimates before having the roof repaired, and accepted the lowest.
tahminini geçmek Verb
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
yıllık tahmin
yaklaşık tahmin
kabataslak, aşağı yukarı, kaba bir tahminle/hesapla.
en az.
At the lowest estimate it will cost $90.
bütçe kurulu: belediye başkanı ve denetçilerden kurulan, belediyenin bütçe ve malî işlerini onaylama yetkisini taşıyan kurul.
bütçe tahmini Noun
bütçe tahmini Noun
inşaatçı maliyet tahmini
binanın biçilen değeri
inşaat tahmini
tahmin edilenin iki misline çıkmak Verb
tahminin iki misline çıkmak Verb
tahminin iki misline çıkmak Verb
tedbirli tahmin
ihtiyatlı tahmin
müteahhit tahmini
maliyet tahmini
ayrıntılı tahminler
maliyet tahmini yapmak Verb
kâr tahmini
doğru tahmin
makul bir tahmin
doğru bir tahminde bulunmak Verb
tahminde bulunmak Verb
bir tahminde bulunmak Verb
bir tahminde bulunmak Verb
tahminde bulunmak Verb
bence, (benim) tahminime göre.
yanlış tahmin
işçi maaş tahmini Noun
düşük tahmin
düşük tahmin
bakım giderleri tahmini
kararlamak Verb
tahminde bulunmak Verb
gözle tahmin
resmi tahmin
genel tahmin
ön tahminde bulunmak Verb
fiyat tahmini
baskı maliyeti tahmini
teklif mektubu vermek Verb
güvenilir tahmin
kaba tahmin
güvenilir tahmin
tedbirli bir tahmin
satış tahmini
tasarruf tahmini
makul bir tahmin
harcama tahmini
birinin karakterini takdir etmek Verb
bir kimsenin karakterini takdir etmek Verb
gayrimenkulün değerini biçmek Verb
bir gayri menkule değer biçmek Verb
bir gayrimenkule değer biçmek Verb
bir gayri menkulün değerini biçmek Verb
bir binanın onarım masraflarının tahminini yapmak Verb
düşünce
takdir
şirket ya da devletin önceden yapılan yıllık masraf hesabı
hesap
kira tahmini
bir kimsenin karakterinin takdiri Noun
maliyet tahmini
hasarın takdiri
talep tahmini
gider bütçesi
masraf tahmini
gelir tahmini
tahmini verimlilik
kâr tahmini
birinin yeteneklerini takdir etmek Verb
tahmini inşaat giderleri Noun
kararlamak Verb
kabaca hesaplamak Verb
birinin yeteneklerini takdir etmek Verb
yeni bir evin maliyetini tahmin etmek Verb
yeni bir evin maliyetini tahmin etmek Verb
ika olunan hasarı ölçmek Verb
ika olunan zararı ölçmek Verb
bir konuşmanın yaptığı etkiyi hesap etmek Verb
hasarın değerini biçmek Verb
arazinin verimlilik kapasitesini tahmin etmek Verb
bir binanın onarımının maliyetini hesaplamak Verb
paha biçmek Verb
arazinin değerini biçmek Verb
bir şeyin doğru tahmininde bulunmak Verb
bir şeyin doğru tahmin inde bulunmak Verb
birinin yeteneklerini takdir etmek Verb
tahmin imce kırk kadar olmalı
maliyetin tahminini yapmak Verb
maliyetin tahmininıyapmak Verb
bir hasarın ön tahminini yapmak Verb
zarar ziyanın ön tahminini yapmak Verb
kaba masraf tahmini
keşif özeti Noun