1. (fiyat, bedel, değer, kıymet vb.) tahmin/takdir etmek, değer/paha biçmek, hesaplamak, kestirmek.
  I
  estimate her age at 32. It's impossible to estimate his abilities yet. I asked 3 building firms to estimate for the repairs of the roof.
  estimateed value: tahmin edilen değer/kıymet, muhammen bedel.
 2. fikir edinmek, hüküm vermek/çıkarmak.
  While an author is yet living we estimate his powers by his worst performance.
 3. tahmin, takdir, rey, fikir.
  According to some estimates the productivity has increased by 25 percent in the last year.
 4. bedel tahmini, fiyat teklifi.
  We got 3 estimates before having the roof repaired, and accepted the lowest.
tahminini geçmek Fiil
bir kimsenin yetenekleri hakkında fikir edinmek.
yıllık tahmin
yaklaşık tahmin
kabataslak, aşağı yukarı, kaba bir tahminle/hesapla.
en az.
At the lowest estimate it will cost $90.
bütçe kurulu: belediye başkanı ve denetçilerden kurulan, belediyenin bütçe ve malî işlerini onaylama yetkisini taşıyan kurul.
bütçe tahmini İsim
bütçe tahmini İsim
inşaatçı maliyet tahmini
binanın biçilen değeri
inşaat tahmini
tahmin edilenin iki misline çıkmak Fiil
tahminin iki misline çıkmak Fiil
tahminin iki misline çıkmak Fiil
tedbirli tahmin
ihtiyatlı tahmin
müteahhit tahmini
maliyet tahmini
ayrıntılı tahminler
maliyet tahmini yapmak Fiil
kâr tahmini
doğru tahmin
makul bir tahmin
doğru bir tahminde bulunmak Fiil
tahminde bulunmak Fiil
bir tahminde bulunmak Fiil
bir tahminde bulunmak Fiil
tahminde bulunmak Fiil
bence, (benim) tahminime göre.
yanlış tahmin
işçi maaş tahmini İsim
düşük tahmin
düşük tahmin
bakım giderleri tahmini
kararlamak Fiil
tahminde bulunmak Fiil
gözle tahmin
resmi tahmin
genel tahmin
ön tahminde bulunmak Fiil
fiyat tahmini
baskı maliyeti tahmini
teklif mektubu vermek Fiil
güvenilir tahmin
kaba tahmin
güvenilir tahmin
tedbirli bir tahmin
satış tahmini
tasarruf tahmini
makul bir tahmin
harcama tahmini
birinin karakterini takdir etmek Fiil
bir kimsenin karakterini takdir etmek Fiil
gayrimenkulün değerini biçmek Fiil
bir gayri menkule değer biçmek Fiil
bir gayrimenkule değer biçmek Fiil
bir gayri menkulün değerini biçmek Fiil
bir binanın onarım masraflarının tahminini yapmak Fiil
düşünce
takdir
şirket ya da devletin önceden yapılan yıllık masraf hesabı
hesap
kira tahmini
bir kimsenin karakterinin takdiri İsim
maliyet tahmini
hasarın takdiri
talep tahmini
gider bütçesi
masraf tahmini
gelir tahmini
tahmini verimlilik
kâr tahmini
birinin yeteneklerini takdir etmek Fiil
tahmini inşaat giderleri İsim
kararlamak Fiil
kabaca hesaplamak Fiil
birinin yeteneklerini takdir etmek Fiil
yeni bir evin maliyetini tahmin etmek Fiil
yeni bir evin maliyetini tahmin etmek Fiil
ika olunan hasarı ölçmek Fiil
ika olunan zararı ölçmek Fiil
bir konuşmanın yaptığı etkiyi hesap etmek Fiil
hasarın değerini biçmek Fiil
arazinin verimlilik kapasitesini tahmin etmek Fiil
bir binanın onarımının maliyetini hesaplamak Fiil
paha biçmek Fiil
arazinin değerini biçmek Fiil
bir şeyin doğru tahmininde bulunmak Fiil
bir şeyin doğru tahmin inde bulunmak Fiil
birinin yeteneklerini takdir etmek Fiil
tahmin imce kırk kadar olmalı
maliyetin tahminini yapmak Fiil
maliyetin tahmininıyapmak Fiil
bir hasarın ön tahminini yapmak Fiil
zarar ziyanın ön tahminini yapmak Fiil
kaba masraf tahmini
keşif özeti İsim