european economic community

  1. Noun, European Union Avrupa Ekonomik Topluluğu
Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma
avrupa ekonomik topluluğu bankalar federasyonu