everything (all) but the kitchen sink

  1. lüzumundan/haddinden fazla, pek çok.
    He's only staying 3 days, but he arrived here with everything
    but the kitchen sink (=lots of bags, cases etc.): Yalnız 3 gün kalacak, fakat bir sürü lüzumsuz eşya getirmiş.