eviction

  1. Noun, Civil Law tahliye
  2. Noun tahliye etme/edilme).
    eviction order: tahliye emri.
  3. Noun geri al(ın)ma, istirdat.
icra ile tahliye
hükmen tahliye belgesi
hükmen çıkarma belgesi
kiraya veren tarafından kiralanan şeyden kiracının yararlanmasını önleyecek bir şey yapılması
kasıtsız olarak kiracının oturduğu yeri kullanılamayacak duruma getirmesi sonucu tahliye
mal sahibi veya onun emrindeki bir kişinin
ev sahibinin kiralananı kiracının işgal ve ikametine uygunsuz duruma getirmeye çalışması
kısmi tahliye
kiracıyı tahliye edilmeye karşı korumak Verb
tahliye davasında ispat külfeti
tahliye davası açmak Verb
tahliye davası Noun, Law
tahliye kararı
kira ödememe yüzünden tahliye
tahliye ihtarı
kiracının tahliyesi
tahliye emri
tahliye takibatı
icra yoluyla tahliye ettirmek Verb