exceed a limit

  1. Verb bir limitin ötesine geçmek
zamansınırını aşmak Verb
zaman sınırını aşmak Verb