exceed a limit

zamansınırını aşmak Fiil
zaman sınırını aşmak Fiil