excessive demand

  1. Noun aşırı talep
  2. fazla talep
  3. aşırı talep
fazla talep tazyiki