excite sb's interests to the highest pitch

  1. Verb birinin çok ilgisini çekmek