excuse sb's absence

  1. Verb birinin gelmemesini mazur görmek