exercise influence

  1. Verb nüfuzu ile etkilemek
etkisini kullanmak Verb
biri için piston yapmak Verb
birinin üzerinde nüfuzunu kullanmak Verb
biri üstünde yakışıksız biçimde nüfuz kullanmak Verb