exploit

 1. kahramanlık, yiğitlik, cesurluk, kahramanca hareket/eylem.
  Old stories tell us about the exploits of famous heroes.
 2. işletmek, kullanmak, yararlanmak, istifade etmek, ekonomik fayda sağlamak.
  A mine is exploited for
  its minerals. to exploit the oil under the sea.
 3. sömürmek, istismar etmek, kendi yararına kullanmak.
  Western nations exploited their colonies taking
  as much wealth out of them as they can.
 4. ilân ve reklamla satışını/sürümünü artırmak.
arkadaşlarını sömürmek Verb
sömürü Noun, Sociology
sömürüye dayalı sömürgecilik Noun, Sociology
din tüccarlığı Noun, Religion-Faith
sömürü düzeni Noun, Sociology
cinsel istismar Noun, Criminal Law
çocukların cinsel istismarı Noun, Criminal Law
(madencilik) yatak işletmek Verb
bir ruhsatı kullanmak Verb
bir lisanstan yararlanmak Verb
bir piyasa durumundan yararlanmak Verb
bir maden ocağını işletmek Verb
bir maden ocağı işletmek Verb
bir patenti kullanmak Verb
bir buluşu değerlendirmek Verb
buluşu değerlendirmek Verb
kamuoyunu istismar etmek Verb
birinin cehalet inden yararlanmak Verb
birinin bilgisizliğinden yararlanmak Verb
birinin cehaletinden yararlanmak Verb
kanıni emmek Verb
bir memleketin milli kaynaklarını işletmek Verb
bir ülkenin milli kaynaklarını işletmek Verb
bir ülkenin doğal kaynaklarını işletmek Verb
emekçi sınıfları sömürmek Verb
emekçi sınıfları sömürmek Verb
lisanstan yararlanmak lisans yenileme