1. kahramanlık, yiğitlik, cesurluk, kahramanca hareket/eylem.
  Old stories tell us about the exploits of famous heroes.
 2. işletmek, kullanmak, yararlanmak, istifade etmek, ekonomik fayda sağlamak.
  A mine is exploited for
  its minerals. to exploit the oil under the sea.
 3. sömürmek, istismar etmek, kendi yararına kullanmak.
  Western nations exploited their colonies taking
  as much wealth out of them as they can.
 4. ilân ve reklamla satışını/sürümünü artırmak.
arkadaşlarını sömürmek Fiil
sömürü İsim, Sosyoloji
sömürüye dayalı sömürgecilik İsim, Sosyoloji
din tüccarlığı İsim, Din ve İnanç
sömürü düzeni İsim, Sosyoloji
cinsel istismar İsim, Ceza Hukuku
çocukların cinsel istismarı İsim, Ceza Hukuku
(madencilik) yatak işletmek Fiil
bir ruhsatı kullanmak Fiil
bir lisanstan yararlanmak Fiil
bir piyasa durumundan yararlanmak Fiil
bir maden ocağını işletmek Fiil
bir maden ocağı işletmek Fiil
bir patenti kullanmak Fiil
bir buluşu değerlendirmek Fiil
buluşu değerlendirmek Fiil
kamuoyunu istismar etmek Fiil
birinin cehalet inden yararlanmak Fiil
birinin bilgisizliğinden yararlanmak Fiil
birinin cehaletinden yararlanmak Fiil
kanıni emmek Fiil
bir memleketin milli kaynaklarını işletmek Fiil
bir ülkenin milli kaynaklarını işletmek Fiil
bir ülkenin doğal kaynaklarını işletmek Fiil
emekçi sınıfları sömürmek Fiil
emekçi sınıfları sömürmek Fiil
lisanstan yararlanmak lisans yenileme