extend help to the poor

  1. Verb yoksula yardımda bulunmak