extended cover

  1. taşkın kitap kapağı
  2. sayfaların kenarından öteye taşan küçük kitap ya da broşür kapağı