failure of a party to appear

  1. Noun taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi