fair-haired boy

  1. gözde, el üstünde tutulan kimse.
  2. gözde olan, başkalarından üstün tutulan, özel himaye gören.
    The teacher's fair-haired boy.
müdürün gözdesi Noun
müdürün tuttuğu kişi