fall into

 1. (a) başlamak, girişmek.
  to fall into conversation. (b) bölünmek, ayrılmak.
  The subject falls
  into 3 divisions: Konu 3 kısma ayrılır. (c)
  fall into error: yanılmak, hataya düşmek.
  fall into a habit: bir şeyi âdet edinmek.
  fall into temptation: şeytana uymak.
komaya girmek Verb, Medicine-Health
derin uykuya dalmak.
sarası tutmak Verb
rutinleşmek Verb
alışkanlık edinmek Verb
aciz durumuna düşmek Verb
bir mirasa konmak Verb
bir tuzağa düşmek Verb
tuzağa düşmek Verb
kapana düşmek Verb
yürürlükten kalkmak Verb
kullanılmaz duruma gelmek Verb
pusuya düşmek Verb
borçları vadesinde ödememek Verb
birbirine girmek Verb
gözden düşmek Verb
borca girmek Verb
çökmek Verb
çaresizliğe kapılmak Verb
üzüntüye kapılmak Verb
umudunu kesmek Verb
yeise kapılmak Verb
umudunu kaybetmek Verb
umutsuzluğa düşmek Verb
umutsuzluğa kapılmak Verb
yürürlükten kalkmak Verb
kullanılmaz hale gelmek Verb
güçlüklerle karşılaşmak Verb
itibarını yitirmek Verb
gözden düşmek Verb
gözden düşmek Verb
utanç içinde kalmak Verb
hoşnutsuzluk yaratmak, yaptığı iş tasvip edilmemek.
harap olmak Verb
itibarını kaybetmek Verb
adı çıkmak Verb
kullanılmaz hale gelmek Verb
metruk hale gelmek Verb
kullanılmaz olmak Verb
hizaya gelmek Verb
hizaya girmek Verb
(askerlik) sırasını bulmak Verb
aynı fikirde olmak Verb
uyuşmak Verb
itibarı bozulmak Verb
adı kötüye çıkmak Verb
açıklığa kavuşmak Verb
yerli yerine oturmak Verb
anlamını bulmak Verb
anlam kazanmak Verb
netleşmek Verb
yoksulluğa düşmek Verb
harabe haline dönmek Verb
haraplaşmak Verb
birinin hâkimiyeti altına girmek Verb
ikinci dereceye düşmek Verb
şekil almak Verb
suya düşmek Verb
birinin pençesine düşmek Verb
şans eseri yapmak Verb
kendini bir yere atmak Verb
tesadüfen yapmak Verb
rastlantı eseri yapmak Verb
bir yere yığılmak Verb
şantajcı eline düşmek Verb
düşmannın eline düşmek Verb
düşmanın eline düşmek Verb
biri tarafından yakalanmak Verb
birinin eline geçmek Verb
birinin eline düşmek Verb
aklına esmek Verb
ikinci dereceye düşmek Verb
çürük tahtaya basmak Verb
birşeyi eskisi gibi yapmaya başlamak Verb
birşeyi tekrarlamak Verb
birşeye geri dönmek Verb
borsa fiyatlarının düşmesine bırakmak Verb