fall line

  1. Noun çöküntü çizgisi: bir yaylanın sınırını oluşturan şelâle vb. gibi arazi çöküntüsü.
hizaya gelmek Verb
hizaya girmek Verb
(askerlik) sırasını bulmak Verb
aynı fikirde olmak Verb
uyuşmak Verb