farm stock

  1. çiftlik envanteri
  2. hayvan mevcudu
  3. mevcut hayvanlar
  4. mal
hayvan çiftliği. Noun