fedakar

  1. Adjective altruistic
devotion Noun
self-sacrificing
self-denying
altruist

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Kendine âit şeyleri başka bir şey ... göre davranan , özverili