fee payable in addition to postage

  1. posta ücreti dışında ödenen harç