feel an irresistible impulse

  1. Verb içinden karşı konamayacak bir dürtü duymak