feel free

  1. Verb çekinmemek
  2. Verb rahat olmak
  3. Verb kendini rahat hissetmek
...'mekten çekinmemek Verb
birşeyi çekinmeden yapmak Verb
birşeyi rahatça yapmak Verb
(ekseriya emir şekli kullanılır): çekinmemek, bir şeyi çekinmeden yapmak, kendini serbest hissetmek.

feel free to make suggestions.