1. Fiil çekinmemek
  2. Fiil rahat olmak
  3. Fiil kendini rahat hissetmek
...'mekten çekinmemek Fiil
birşeyi çekinmeden yapmak Fiil
birşeyi rahatça yapmak Fiil
(ekseriya emir şekli kullanılır): çekinmemek, bir şeyi çekinmeden yapmak, kendini serbest hissetmek.

feel free to make suggestions.