feel oneself

  1. kendine gelmek, kendini toplamak, iyi olmak, tam sıhhatte olmak.
    I don't feel quite myself: Kendimi iyi hissetmiyorum.
kendini bir şeyden mağdur hissetmek
yabancılık duymak Verb
gözüne kestirmek Verb
ağırlık basmak Verb
yabancılık duymak
kendine gelmek, kendini toplamak, iyi olmak, tam sıhhatte olmak.
I don't feel quite myself: Kendimi iyi hissetmiyorum.
kendine acımak Verb
kendine güvenmek Verb