feel sympathetic towards

  1. Verb yakınlık duymak