feel the draught

  1. Verb mali sıkıntı çekmek
  2. Verb (Br) canına tak etmek
  3. Verb mali yönden zorluklar çekmek