feel the draught

  1. Fiil mali sıkıntı çekmek
  2. Fiil (Br) canına tak etmek
  3. Fiil mali yönden zorluklar çekmek