feud

 1. (İskoç derebeylik yasalarına göre) (a) araziyi kira/ürün karşılığında köleye bırakma(k), (b) bu tarzda
  verilen arazi.
  feuar: kendisine bu tür arazi bırakılan köle.
 2. düşmanlık, (aileler/kabileler arasında) kan davası, husumet, adavet.
 3. anlaşmazlık, niza, ihtilâf, kavga.
  The feud between labor and management.
 4. düşman olmak, husmet/adavet beslemek, kan davası gütmek, kavga etmek, çekişmek.
  feud with: kavgalı
  olmak, kin gütmek, husumet beslemek.
  They have been feuding with their neighbors for years.
 5. tımar, zeamet.
kan davası Noun, Sociology
kan gütme
biriyle kavgalı olmak Verb