fill in (on)

  1. Verb birine son bilgileri vermek
resmi bir forma adını yazmak Verb