find one's furniture

  1. Verb kendi eşyasını kendi tedarik etmek