fine for substantive infringements

  1. Noun, Competition Law esasa ilişkin hükümlerin ihlali nedeniyle verilen ceza