fine structure

  1. Noun ince-yapı: elektron mikroskobunda incelenen biyolojik yapı.