first aid station

  1. ilk yardım istasyonu
  2. ilkyardım merkezi