first secretary

  1. başkâtip
  2. (Br) elçilik müsteşarı
  3. başbakan yardımcısı
birincisınıf sekreter
birinci sınıf sekreter