fix an extreme limitation for a budget

  1. Verb bir bütçenin sınırlarını saptamak